KRIS. Texter om den europeiska krisen

kris_texter_om_den_europeiska_krisen.pdf
I den här samlingen med texter av fyra skribenter från Grekland, Spanien, Portugal och Italien ges nya perspektiv på den kris Europa befinner sig, som socialt, psykologiskt och ekonomiskt fenomen. I sitt förord skriver Kajsa Ekis Ekman att "det är dags att vi också börjar utforska vilken effekt tjugo år av nyliberalism har haft på oss som människor. Vad har den gjort med våra inre? Vad har den gjort med vårt tänkande, vårt kännande, vårt sätt att relatera till andra?" Texterna skildrar hur det är att leva och att vara människa under allt mer omänskliga förhållanden i ett Europa på bristningsgränsen. Boken är ett unikt och angeläget vittnesmål om tillståndet i Europa. Författarna berättar om ilskan över de hårda åtstramningsåtgärdena, om hur politiken har blivit ett attribut snarare än ett redskap för förändring och hur vi har lärt oss att blunda för det sociala och psykologiska förfallet med hjälp av redskap som självironi och martyrspel.
  • Utgiven: 2012-11
  • Förlag: Astor förlag
  • Författare: Afrodite Maria Tziantzi
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789174374674
annehouse.co.uk 2018